הנצחה

אַךְ נִזְכֹּר אֶת כֻּלָּם

אֶת יְפֵי הַבְלוֹרִית וְהַתֹּאַר,

כִי רֵעוּת שֶכָּזאֹּת לְעוֹלָּם

לאֹּ תִתֵן אֶת לִבֵנוּ לִשְכֹּח.

אַהֲבָּה מְקֻּדֶשֶת בְדָּם

אַתְ תָּשוּבִי בֵינֵינוּ לִפְרֹּח.

כאשר אנו פוסעים בשבילי המושב, לקול מצהלות הילדים ושאון המכוניות, אל לנו לשכוח כי נוכחותנו כאן אינה מובנת מאליה, וכי רבים שילמו בחייהם ונפלו על הגנת המדינה, כדי לאפשר את חיינו כאן.

כל אחד ואחת מן הנופלים מן הכפר, הוא עולם מלא שנגדע באחת, וסיפורם שזור לעד במורשת כפר ורבורג ומשפחותיו.

יהי זכרם ברוך!